نگاهی به معاملات فرابورس در سالی كه گذشت

نگاهی به معاملات فرابورس در سالی كه گذشت

فی بگیر: فرابورس ایران اعلام نموده كه در سال ۱۳۹۶ رقم ۳۰۶ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال تامین مالی از چهار طریق عرضه اولیه، اسناد خزانه اسلامی، پذیره نویسی و افزایش سرمایه شركت ها برای بنگاه های اقتصادی، دولت و سایر ذی نفعان داشته است.


به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، در سالی كه گذشت در فرابورس ایران شاخص كل، شاخص بازار اول و بازار دوم به ترتیب افزایش ۲۵، ۱۷ و ۲۷ درصدی را در پرونده كاری خود به ثبت رساندند. آیفكس در آخرین روز كاری سال ۱۳۹۶ در ارتفاع ۱۰۹۷ واحدی ایستاد كه نشان از رشد ۲۲۱ واحدی معادل ۲۵ درصد داشت. همینطور ارزش بازار فرابورس با رشد ۴۰ درصدی به بیش از رقم یك میلیون و ۴۷۰ هزار میلیارد ریال در روز ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۶ رسید.
خلاصه عملكرد بازار فرابورس ایران در سال ۱۳۹۶ حكایت از افزایش ۲۰ درصدی ارزش بازار سهام، ۲۹ درصدی ارزش كل معاملات، ۱۲ درصدی حجم كل دادوستدها یعنی تعداد كل سهام و اوراق معامله شده، ۸ درصدی تعداد كل خریداران و ۶ درصدی تعداد نمادهای اصلی پذیرش شده و یا درج شده در مجموع بازارهای فرابورس دارد.
همچنین در بازارهای ۹ گانه فرابورسی ماهانه به صورت متوسط ۷۵۱۴ میلیون ورقه به ارزش ۴۹ هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال خرید و فروش شد و روزانه دادوستد متوسط ۳۷۴ میلیون ورقه به ارزش ۲ هزار و ۴۷۱ میلیارد ریال به ثبت رسید. در مجموع هم ۹۰ هزار و ۱۶۶ میلیون ورقه به ارزش معاملاتی ۵۹۵ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال در بازارها دست به دست شد كه به ترتیب نشان از رشد ۱۲ و ۲۹ درصدی حجم و ارزش كل معاملات در مقایسه با سال ۱۳۹۵ دارد.
رصد معاملات در بازارهای فرابورسی نشان داده است به ترتیب بازارهای SME، ابزارهای نوین مالی، دوم و پایه با بیشترین افزایش در حجم معاملات تا سطح حداكثر ۶۵ درصد روبه رو شدند و این در شرایطی است كه بازارهای اول و سوم، كاهش حجم دادوستدها را در سالی كه سپری شد تجربه كردند. همینطور ارزش معاملات در بازارهای پایه، ابزارهای نوین مالی و سوم افزایش یافت و سایر بازارها با كاهش این متغیر معاملاتی روبه رو شدند.
سال ۱۳۹۶ در بازار اول تعداد ۱۱ هزار و ۲۷ میلیون برگه سهم به ارزش ۲۲ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال خرید و فروش شد كه این میزان دادوستد ۱۲ درصد از حجم و ۴ درصد از ارزش كل معاملات را به خود اختصاص می داد. در بازار دوم هم شاهد تغییر مالكیت ۳۴ هزار و ۱۵۱ میلیون سهم به ارزش ۹۱ هزار و ۸۸۷ میلیارد ریال بودیم كه ۳۸ درصد از حجم و ۱۵ درصد از ارزش كل معاملات را دربرمی گرفت.
همچنین بیشترین سهم از حجم و ارزش كل معاملات به ترتیب به بازارهای پایه و ابزارهای نوین مالی اختصاص یافت به صورتی كه ۴۳ درصد از حجم و ۶۹ درصد از ارزش كل معاملات در اختیار این دو بازار قرار گرفت. در همین حال بازارهای مشتقه و SME كمترین سهم از حجم و ارزش كل معاملات را به نام خود ثبت كردند.
در سالی كه سپری شد بازار ابزارهای نوین مالی بیشترین رشد ارزش بازار یعنی به میزان ۱۱۸ درصد را نسبت به سال ۱۳۹۵ تجربه نمود. بعد از آن به ترتیب بازارهای SME، پایه، دوم و اول در جایگاه های بعدی قرار گرفتند و تا سطح حداكثر ۳۰ درصد با رشد ارزش بازاری روبه رو شدند. هم اكنون بازار دوم بیشترین سهم ارزش بازار از كل ارزش بازار فرابورس ایران را به میزان ۳۷ درصد در اختیار گرفته و بعد از آن بازارهای ابزارهای نوین مالی، پایه، اول و SME قرار دارند.
سال ۱۳۹۶ ارزش معاملات خرد بازار سهام در مجموع صنایع فرابورسی به رقم ۲۷۹ هزار و ۵۱۱ میلیارد ریال رسید كه از این میزان سه گروه فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و انبوه سازی بیشترین سهم از ارزش كل معاملات را به ترتیب به میزان ۱۶، ۱۰ و ۷ درصد در اختیار گرفتند.
همچین طی این سال سود تقسیمی در مجموع صنایع فرابورسی در مقایسه با سال ۱۳۹۵ به میزان ۹ درصد رشد كرد كه گروه محصولات غذایی به جز قند و شكر بیشترین و گروه بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی كمترین میزان درصد رشد سود تقسیمی را به ترتیب به میزان ۶۵۸ و ۲ درصد تجربه كردند.
در حال حاضر پنج صنعت شامل فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، قند و شكر، كامپیوتر و سایر محصولات كانی غیرفلزی دارای بیشترین میزان P بر E در بین صنایع فرابورسی هستند.
در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس سال قبل تعداد ۲ هزار و ۶۷۸ میلیون ورقه به ارزش ۴۱۰ هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال دست به دست شد كه مجموع معاملات سه ابزار صكوك، صندوق های سرمایه گذاری و اوراق تسهیلات مسكن بود. این ارقام در مقایسه با سال ۹۵ از رشد ۴۷ درصدی حجم و ۴۵ درصدی ارزش معاملات در این بازار حكایت دارد. اوراق صكوكی هم كه در این بازار معامله شد شامل اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره، رهنی، مشاركت، مرابحه، گواهی سپرده و منفعت است كه در مورد اسناد خزانه رشد ۴۸ درصدی ارزش معاملات، اوراق اجاره رشد ۲ درصدی و اوراق مرابحه افزایش ۱۳۲ درصدی ارزش دادوستدها رقم خورد.
سال ۱۳۹۶ مجموع پذیره نویسی های انجام شده در فرابورس ایران به رقم یك هزار و ۲۶۰ میلیون ورقه به ارزش ۱۳۱ هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال رسید كه شامل پذیره نویسی سهام در دست انتشار دو شركت سهامی عام در شرف تاسیس شامل گروه توسعه هنر ایران و گروه اقتصادی كرمان خودرو، ۱۳ اوراق اعم از اوراق مرابحه، مشاركت، منفعت، اجاره و... و یك صندوق سرمایه گذاری جسورانه است.
هشت شركت مبین وان كیش، هتل پارسیان كوثر اصفهان، تولید و صادرات ریشمك، لیزینگ ایران و شرق، آسیا سیر ارس، شیر پگاه آذربایجان شرقی، شیر و گوشت زاگرس شهركرد و گروه كارخانجات صنعتی تبرك شركت هایی هستند كه به روش ثبت سفارش بخشی از سهام آن ها در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه شدند. همینطور در آخرین روز كاری فرابورس در سال قبل، ۱۰ درصد از سهام ماداكتو استیل كرد در تابلو رشد بازار SME عرضه اولیه شد و تنها گشایش نماد سال ۹۶ فرابورس هم مربوط به شركت سرمایه گذاری مس سرچشمه بود كه اواخر خردادماه رقم خورد.
در مجموع فرابورس ایران توانست رقم ۳۰۶ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال تامین مالی را از چهار طریق عرضه اولیه، اسناد خزانه اسلامی، پذیره نویسی و افزایش سرمایه شركت ها برای بنگاه های اقتصادی، دولت و سایر ذی نفعان به ارمغان آورد كه نسبت به سال ۹۵ از رشد ۸۷ درصدی این رقم حكایت داشت.
همچنین در حوزه فعالیت های مربوط به تامین مالی نوآوری كه در فرابورس ایران متمركز شده است، لیست عرضه های بازار دارایی فكری فرابورس تا آخر سال ۱۳۹۶ به تعداد ۲۵۱ اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری رسید و در این سال دو اختراع، یك طرح صنعتی و یك علامت تجاری به ارزش مجموع ۲۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال با استفاده از این بازار معامله شد.1397/01/17
14:19:44
5.0 / 5
4784
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱
فی بگیر Fee Begir
feebegir.ir - تمام حقوق سایت فی بگیر محفوظ است

Fee Logo فی بگیر

قیمت روز کالاها