آفت سلبریتی در خرمن برخی اقتصاددانان

آفت سلبریتی در خرمن برخی اقتصاددانان

به گزارش فی بگیر، عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به طرح مطالب پراکنده و غیرعلمی در بیانیه اخیر پنج اقتصاددان همچون مسعود نیلی، اظهار داشت: این افراد بدنبال تسری بن بست فکری خود به جامعه هستند و تفاوتی بین نتیجه گیری این پنج نفر با بیگانگان و دشمنان نظام وجود ندارد


به گزارش فی بگیر به نقل از فارس، مدتی پیش پنج اقتصاددان با تفکر اقتصاد لیبرالی، به تحلیل وضعیت کشور در حوزه اقتصاد، با چاشنی رخدادهای یک ماه گذشته و اغتشاشات، پرداختند.
فارغ از دید این افراد که بدنبال ریشه یابی اقتصادی از اغتشاشات بوده اند، باید گفت وضعیت موجود اقتصاد کشور نتیجه تصمیمات و نظریه های همین گروه از اقتصاددانان و شاگردان مکتب نیاوران است.
در سالهای بعد از جنگ تحمیلی این افراد تقریباً در همه دولت ها یا مسئولیت داشته و یا به عنوان مشاور فعالیت می کرده اند و یا شاگردان آنها در بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و تجاری و صنعت درحال پیاده سازی نظریه های منسوخ شده اقتصاد سرمایه داری بوده اند.
عدم پذیرش مسئولیت وضع فعلی اقتصاد و بیان موضوعات بیشتر جامعه شناسانه در بیانیه انتشار یافته نشان می دهد، این افراد نه فقط به فکر اصلاح وضعیت موجود نیستند، بدنبال فرار از روبرو شدن با واقعیت نیز هستند تا خودرا در قامت یک مصلح اجتماعی نشان دهند.
در این باره، عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه، می گوید: مشخص نیست این پنج اقتصاددان کدام تحولات اجتماعی و فرهنگی را می بینند و چرا تحولات اقتصادی دولت های سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید که اقتصاد را متوقف و رشد اقتصادی را منفی کرده اند را نمی بینند، این افراد در دولت هایی که اقتصاد را با توافق دروغین برجام گره زده و شرطی کرده بودند، حضور داشته اند و مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب هستند و الان ضرورت دیدن توامان تحولات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را فهمیده اند؟ این افراد در بیان این که چقدر در وضعیت موجود سهیم هستند، گرفتار لکنت زبان شده و بدنبال مقصر می گردند.


 
در ادامه گفت و گوی کامل فارس با عبدالمجید شیخی را می خوانید.
* آفت سلبریتی شدن به خرمن اقتصاددانان افتاده است
فارس: به عنوان نخستین سوال بفرمایید چرا پنج اقتصاددان با تفکر خاص، به تحلیل یک واقعه غیراقتصادی پرداخته اند؟
شیخی: بیانیه ۵ اقتصاددان درباره ی ریشه های اقتصادی اعتراض ها، ابتدا با این جمله آغاز می شود که «در پی ضایعه تاسف باری که برای شادروان خانم مهسا امینی حین بازداشت به وقوع پیوست، موجی از اعتراض ها در جامعه به راه افتاد که هنوز هم ادامه دارد...» این بخش از این بیانیه گویای این واقعیت است که انگار پدیده سلبریتی ها فقط به بازیگران سینما و رسانه های تصویری و ورزشکاران مرفه محدود نمی شوند، بلکه این آفت به خرمن اقتصادخوانده ها نیز افتاده است. جالب است در این بیانیه به اغتشاشات آبان 1398 و دی ماه 1396 نیز اشاره می کنند و اغتشاشات را که توسط جبهه دشمن و برخی داخلی ها شروع شده و گسترش یافته است را به عنوان حرکت گسترده جامعه ایران با وضعیت ناپایدار و ملتهب یاد می کنند.
بیش از 160 رسانه نظام سلطه و استکبار و تعداد معدودی از فریب خوردگان داخلی از اغتشاشات حمایت کرده اند.  این تفکر که ریشه در نظام سرمایه داری دارد، با بی مبالاتی و یا شاید مغرضانه و یا جهالت تام، این اغتشاشات را به عنوان یک حرکت اصلاحی نام داده است، این 5 نفر در بیانیه خود، دلیل این هنجارشکنی ها را نارضایتی عمومی معرفی می کنند و می پرسند: «سوال بسیار مهمی که در چنین مواقعی اهمیت بالا پیدا می کند آنست که چرا جامعه در چنین وضعیت ناپایدار و ملتهبی قرار گرفته و به انبار مواد محترقه ای تبدیل گشته که با جرقه هایی مشتعل شده و آتش به سرعت در آن، گسترش پیدا می کند.» این 5 اقتصاددان به نظر فراموش کرده اند در بخش عمده ای از دولت های پس از جنگ حضور داشته اند.
این افراد اشاره نمی کنند که اولاً به زعم این ها که این اغتشاشات ریشه در مسائل اقتصادی دارد چرا درباره ی اغتشاشات سالهای 1396، 1398، 1388 و 1378 که مشابه این اغتشاشات رخ داد بیانیه ندادند و تماشاگر و زبان بسته بودند و در زمان های مذکور سکوت کرده و هشداری به مخاطبان خود یعنی دولت های وقت ندادند و الان زبان گشوده اند؟ هر درس نخوانده ای می داند که آثار خیلی از متغیرهای اقتصادی با وقفه زمانی به ظهور می رسد و این ها ظاهراً در حین بیانیه نویسی، سواد اقتصادی خودرا فراموش و یا عمداً نادیده گرفته اند، یعنی اغتشاشات یک ماه گذشته اگر ریشه اقتصادی داشته باشد، مربوط به عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصاد مربوط است.
* می خواهند تفکر لیبرالی خودرا تنها راهکار معرفی کنند
فارس: به نظر شما، دلیلی که در این بیانیه برای التهاب در جامعه عنوان می شود، درست است؟ آیا این افراد نقشی برای خود در وضع موجود قائل هستند یا مانند همیشه با بیانیه نویسی می خواهند خود و تفکر لیبرال خودرا فرشته نجات عنوان کنند؟
شیخی: دقیقا همین مساله رخ داده است و می خواهند تفکر خودرا تنها راهکار ارایه کنند. این افراد در ادامه بیانیه خود می نویسند: «چرا جامعه ما این چنین ملتهب است؟ برای پاسخ به این پرسش، به چند آمار اشاره می نماییم. این آمارها بیان کننده آن هستند که طی بیش از چهار دهه گذشته، تحولات عمیقی در جامعه ما به وقوع پیوسته که دو مشاهده حیاتی را پیش روی ما قرار داده است: مشاهده اول آنست که جامعه ایرانی با چند دهه گذشته خود، تفاوت هایی عمیق پیدا کرده است. بنابراین، شکافی بزرگ میان خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده می باشد.»؛ مشخص نیست این افراد کدام تحولات اجتماعی و فرهنگی را می بینند و چرا تحولات اقتصادی دولت های سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید که اقتصاد را متوقف و رشد اقتصادی را منفی کرده اند را نمی بینند. این افراد در دولت هایی که اقتصاد را با توافق دروغین برجام یا تعدیل ساختاری گره زده و شرطی کرده بودند، حضور داشته اند و مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب هستند و الان ضرورت دیدن توامان تحولات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را فهمیده اند و در دوران مسئولیت خود این مساله را متوجه نشده اند؟ این افراد در بیان این که چقدر در وضعیت موجود سهیم هستند، گرفتار لکنت زبان شده و بدنبال مقصر می گردند.
* 5 اقتصاددان بطور مستقیم در وضع موجود سهیم هستند
فارس: چرا در این بیانیه به نقش دولت های گذشته اشاره نشده است؟ بنظر می رسد آنها بدنبال فرار از واقعیت هستند و می خواهند همه مشکلات اقتصادی امروز را بر گردن دولت سیزدهم بیاندازند؟
شیخی: این 5 اقتصاد خوانده در بند دیگری از این بیانیه می گویند: «مشاهده دوم اشاره به موانعی دارد که در راه تحولات طبیعی جامعه قرار گرفته است. مشاهده دوم، سیلابی را نشان میدهد که بصورت خروشان حرکت کرده اما ناگاه به بن بست رسیده است. این مسیر مسدود چنانچه باز نشود، تخریب های بزرگی را نتیجه خواهد داد که ترمیم آن شاید هیچگاه امکان پذیر نباشد.»؛ یعنی باز خودرا به تغافل و حق پوشانی زده اند و سر منشاء سیلاب راه افتاده که در دولت های لیبرال هاشمی رفسنجانی، خاتمی، روحانی و تا حدودی دولت دهم بوده است را نمی بینند. این افراد مستقیم و غیر مستقیم به همه این دولت ها، خط داده و مشاور آنها بوده اند. اگر واقعا برای اصلاح امور این بیانیه را نوشته اند، چرا هجوم این سیلاب را در دولت های گذشته که مسئولیت داشته اند، ندیده و الان که این سیلاب از نظر آنها به محل ازدحام شهری رسیده، از خواب ناز خود بیدار شده اند.
* بیانیه نویسان به بن بست رسیده اند
فارس: این بیانیه در حالی نوشته شده است که دولت سیزدهم درحال بازگرداندن ریل اقتصاد به مسیر درست است. به نظر شما چرا این افراد در دولت های گذشته چنین اقدامی نکرده اند؟
شیخی: پاسخ مشخص است؛ این 5 نفر خودرا به تجاهل زده و بدون توجه به فاکتورهای اقتصاد ملی، تحولات اقتصادی کشور را ندیده و چون خودشان به بن بست رسیده بودند، فکر می کنند که مملکت به بن بست رسیده است. حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ به غرب زدگان چه زیبا فرمودند که «من همیشه میل دارم که همه طبقاتی که هستند، همه کسانی که در صحنه ها حاضر هستند همه با هم بنشینند، اصلاح کنند مسائل را. ننشینند آن از آن ور بخواهد او را از بین ببرد، او از آن ور بخواهد که او را از بین ببرد؛ و مساله را به بن بست برسانند و مملکت را به بن بست. شما به بن بست رسیدید! اشتباه می کنید. مملکت اسلام که به بن بست نمی رسد. همین مردم، همین پیرزن ها و پیرمردها و جوان ها و بچه ها، از این بن بست ها بیرون می آورند این مملکت را. شماها به بن بست رسیدید، می گویید خوب، چه بکنیم؛ بگذارید اسلام نباشد تا ما باشیم! بگذارید ایران نباشد، شما ایستاده اید تا پای این که ایران نباشد! دست بردارید از فضولی ها! برای خدا کار بکنید. برای خدا آرامش بگیرید. برای خدا دعوت به آرامش بکنید. برای خدا توی سرهم نزنید.» آقایان با استناد به آمار از تحولات در کمّ و کیف جمعیت تحصیل کرده و به خصوص زنان اشاره می کنند؛ ولی از خود نمی پرسند که این ارقام خود نشان از تحوّل در وضعیت همه آحاد جامعه دارد. این 5 اقتصاددان بدنبال تسری بن بست فکری خود به کل جامعه هستند تا بتوانند بازهم در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور رخنه کنند.
* می خواهند مانند نظریه خودشان در رهاسازی اقتصاد،  رهاسازی را به همه عرصه ها بکشانند
فارس: این افراد طرفدار نظریه رهاسازی در زمینه اقتصاد هستند. با این بیانیه بنظر می رسد بدنبال گسترش این رهاسازی به سایر بخش های کشور نیز هستند؟
شیخی: در این بیانیه از «اهمیت برخورداری از فضای مجازی» گفته شده و می نویسند: «حکمرانی بر کُلیت جامعه ایرانی با مشخصه های مختصری که از نظر برخورداری قابل توجه از سطح تحصیلات بیشتر، شهرنشینی بیشتر و بهره مندی شگفت آور از اطلاعات به علت وجود فضای مجازی، بیان شد، مستلزم رعایت قواعدی است که ذیل یک عنوان کلیِ «مراعات بیشتر» و «احترام فزون تر» به خواسته ها و تمایلات آنها قرار می گیرد.»؛ رهاسازی خائنانه میدان فضای مجازی به دست استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و صهیونیسم بین الملل توسط دولت های پیشین، به خصوص دولت یازدهم و دوازدهم امروز سبب شکل گیری قسمتی از این اعتراضات شده است. در صورتیکه دولت های گذشته رویه درستی در حوزه فضای مجازی نداشته و همین مساله نیز سبب بروز مشکلات زیادی برای کشور شده است. یعنی رهاسازی در عرصه فرهنگ و فضای مجازی در دولت های همفکر این افراد، سبب بروز وضعیت ولنگار فعلی در زمینه فضای مجازی شده است.
در ادامه این بیانیه نوشته شده است: «ادبیات گسترده علمی موجود نشان میدهد که با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت ها و بطور ویژه، با افزایش مشخصه های مورد اشاره برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون تر، مشارکت موثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزوده می شود.» یک تناقض آشکار؛ اگر داده های شما نشان از ارتقای افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت هاست، پس با همین داده ها نیز نگاه کنید بطورمثال موقعیت زنان قبل از انقلاب اسلامی چه بود و الان چه شده است؟ آیا مانند خیلی از کوردلان و دشمنان اسلام و ایران شما نیز معتقد به لغو قوانین واجب الهی هستید؟ آیا بی حجابی و بی حیایی و استفاده از زن به عنوان ابزار مورد نظر شماست؟ چرا چنین اطلاعیه ای را در زمان دولت گذشته که خود در آن مسئولیت داشته اید، مطرح نکردید؟
* برخی گرفتار فراموشی شده اند
فارس: بیانیه مذکور در حالتی نوشته شده است که این افراد در دوره های گذشته که خود مسئولیت داشته اند، در مقابل هر اعتراضی ساکت بوده اند و اطلاعیه ای ننوشته اند. به نظر شما دلیل این امر چیست؟
شیخی: باید از این افراد پرسید شما که در دوره دولت قبلی کتاب اقتصاد ایران نوشتید، چرا آن موقع این مطالب به یاد شما نیامد؟ آیا عدد دوتابعیتی ها و دارندگان گرین کارت و رانت خواران دولت یازدهم و دوازدهم و آقازاده های آنان و خائنینی که از کابینه اصلاحات و جنبش دروغین سبز و بنفش که به رسانه های معاند پیوستند را واقعاً ندیدید و الان باید به فکر مردم بیافتید؟ آیا جامعه زنان که با شیبی شگفت آور به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا کرده و وارد بازار کار و علم و فناوری شده اند را نمی بینید. آیا بحران های بزرگ ارزی و حضیض سرمایه گذاری در سالهای اخیر که دولت همسوی این افراد ایجاد کرده اند را ندیدید؟ فقر گسترده در کنار رانت های بزرگ طی سالهای اخیر را مشاهده نکردید؟ چشم بر شرطی کردن اقتصاد به برجام و منفی شدن سرمایه گذاری خالص در دولت پیشین بستید و الان که دولت به چند پیمان منطقه ای بزرگ پیوسته و چندین توافق دو و چند جانبه با همسایگان منعقد کرده و حجم تجارت را در مواردی به بالای 5 برابر رسانده و تراز تجاری را مثبت ساخته، این چه سخن نابه جایی است که «چالش های جدی سیاست خارجی که محدودیت های مالی و اقتصادی زیادی را برای کشور ایجاد کرده...» می گویید؟ این کار شما جز مصداق عزا گرفتن با شادی مردم و شادی کردن در عزای مردم آیا معنای دیگری دارد؟ در ادامه هم می نویسند: «... متحیر می شویم که چگونه نظام حکمرانی، بی محابا، جبهه های بسیار پرریسک جدیدی مانند ورود به حوزه های فرهنگیِ شخصیِ مردم را به روی خود می گشاید و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران ها می افزاید.»؛ باید پرسید کدام جبهه فرهنگی و شخصیِ مردم را نظام حکمرانی باز کرده که از قبل نبوده؟ چرا رُک نمی گویید که با کدام بخش نظام اسلامی مشکل دارید؟
این پنج اقتصاددان می گویند: «نظام اداره کشور برای عبور از چالش های بزرگ موجود، به هنرمندان، ورزشکاران، استادان دانشگاه، روزنامه نگاران، دانشجویان و کنشگران سیاسی که نوع دیگری می اندیشند، نخبگانی که منتقد هستند و بسیاری دیگر از گروههای موثر جامعه نیازمند است.» اتفاقاً نقد و اختلاف نظر سبب رشد و تحول است. اما آنهایی که از این انقلاب کیسه پر کرده و با دشمن همکاری می کنند، دیگر منتقد به حساب نمی آیند. برای اینکه خواسته یا ناخواسته همیار و همراه دشمن هستند. در نتیجه کدام شواهد به این نتیجه رسیده اید که «شواهد نشان میدهد که متاسفانه به علت سوءتدبیر، از مراحل کم خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده ایم.»؛ خشم و نفرت عده معدودی از جوانان غافل که از دست دولت های قبل ناراحت هستند را به حساب جامعه می گذارید؟ این اتفاقات نتیجه تدابیر ساخته و بافته دولتی است که همین آقایان در آن حضور داشته اند. کدام آزادی در کشور سلب شده است؟ باید به این افراد اظهار داشت که اگر آزادی نیست، پس چطور شما با این نامه مغلطه آمیز غیر منصفانه سخن پراکنی می کنید؟ و متاسفانه تفاوتی بین نتیجه گیری این پنج تن اقتصاددان با بیگانگان و دشمنان نظام وجود ندارد.
پایان پیام/


1401/08/06
14:02:03
5.0 / 5
191
تگهای خبر: اقتصاد , پرداخت , تجارت , توسعه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
فی بگیر Fee Begir
feebegir.ir - تمام حقوق سایت فی بگیر محفوظ است

Fee Logo فی بگیر

قیمت روز کالاها